5 fine årsrapporter

Årsrapporten er ikke bare tall og fakta, den er også et verktøy for virksomheten, et viktig visittkort. Våre kunder har innsett dette, og sammen gjør vi den årlige rapporteringen til noe mer enn bare plikt.

Gratis guide til en vellykket årsrapport

 

Mange velger å benytte et byrå som spesialiserer seg på å lage profesjonelle årsrapporter. Byråene har opparbeidet seg ekspertkompetanse gjennom å ha utviklet hundrevis av rapporter for børsnoterte selskaper, offentlige virksomheter, organisasjoner og private bedrifter.

Et byrå fyller de rollene man måtte ønske: formgiver, innholdsprodusent, redaksjonell sparringpartner, prosjektleder – og gjerne alle på en gang. Byrået jobber nøyaktig og systematisk, har respekt for tidsfrister og er vant til å behandle sensitiv økonomisk informasjon på en trygg måte. Trykt, digital eller midt i mellom – byrået tilbyr alle løsninger og vet hva en årsrapport skal kommunisere.

I vårt byrå har vi designere som har jobbet med årsrapporter i over tretti år.  Under følger noen ferske eksempler på hyggelige samarbeid:

 

årsrapporter_arcus

 

Arcus AS

Arcus er en av Nordens største merkevarebedrifter. Selskapet utvikler, produserer, importerer og distribuerer noen av de mest kjente merkevarene innen vin og brennevin, og deres misjon er å «by på det beste av nordisk brennevin til verden, og verdens beste vin til Norden».

Oktan Oslo har lenge vært Arcus’ foretrukne samarbeidspartner for årsrapport, og vi har sammen testet flere formater å vise den fram i: Papir, PDF, egen nettside – og de siste årene: Interaktiv PDF. Oktan har bistått med rådgiving, prosjektledelse, konseptutvikling samt design og produksjon av årsrapporten hvert år siden 2011. Rapporten har jevnlig blitt redesignet og justert for nye formater og retninger.

Den interaktive PDF-en tar utgangspunkt i et liggende A4-format, men er utvidet i bredde for å gi plass til klikkbare innholdsmenyer. Innholdslisten endrer seg etter hvilken del av rapporten man befinner seg i, og i noteverket er den spesielt detaljert. I tillegg til sidemenyen kommer piler for sideskift og et navigerbart toppbanner, som muliggjør rask forflytning mellom de ulike hovedkapitlene.

Samtlige nett- og e-postadresser, kapitteloversikter og notehenvisninger er også gjort klikkbare. Klikker man på en notehenvisning i regnskapet flyttes man umiddelbart til aktuell note. De første interaktive PDF-ene vi laget for Arcus kom også med en supplerende utskrifts-PDF, hvor sidemeny og toppbanner var skrelt vekk, for enklere utskrift i vanlig printer.

https://www.arcus.no/investor/rapporter-og-presentasjoner/årsrapporter

 

Les også vår utfyllende ressursside om å lage årsrapport

 

 

årsrapporter_opf

 

Oslo Pensjonsforsikring (OPF)

Konsernet OPF består av de to forsikringsselskapene Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS. Selskapene eies av Oslo kommune og er opprettet for å betjene kommunen og kommuneeide virksomheter, og har som forvalter av omkring 96 milliarder kroner et betydelig samfunnsansvar.

Oktan har bistått OPF med rådgiving, prosjektledelse, konseptutvikling samt design og produksjon av årsrapporten hvert år siden 2010. Rapporten har vært gjenstand for noe redesign underveis. Tekstomfang og -innhold har vært stabilt, mens rapportens illustrasjoner har variert over flere tema. De siste årene har utsnitt fra Oslo og livet i byen vært en visuell rød tråd.

OPF har alltid trykket årsrapporten sin, men har i tillegg en nedlastbar PDF på nettsidene. Rapporten er derfor utformet for trykking, og PDF-en er en ren gjengivelse av papirsidene. De siste årene har PDF-en blitt presentert med sidene i oppslag, uten navigeringsmuligheter. I tidligere år var den tilgjengelig som bladbar PDF, med visse innebygde navigeringsmuligheter.

https://www.opf.no/info/om-oss/finansiell-informasjon/

 

årsrapporter_nordic_mining

 

Nordic Mining

Nordic Mining er et norsk gruveselskap. Deres formål er å utvinne høykvalitets mineraler og metall til industriell bruk, i hovedsak rutil, granat, kvarts og lithium. De ønsker å posisjonere seg som en langsiktig industriell aktør og utvikle det geologiske potensialet i den nordiske regionen til bærekraftig forretningsdrift.

Oktan Oslo har siden 2007 bistått Nordic Mining med rådgivning, design og produksjon av årsrapporten. I 2017 fikk vi også oppdraget med å designe og utvikle selskapets nye nettsider. Årsrapporten har beholdt hovedstruktur gjennom årene, men også vært gjenstand for utskiftinger og redesign.

Nordic Mining har alltid trykket årsrapporten sin, men har i tillegg en nedlastbar PDF på nettsidene. Rapporten er derfor utformet for trykking, og den supplerende PDF-en er en ren gjengivelse av papirsidene, presentert med scrollbare, enkle sider og uten navigeringsmuligheter.

https://www.nordicmining.com/investors/financial-reports/

 

årsrapporter_kistefos

 

Kistefos

Kistefos er et privat investeringsselskap som eies av Christen Sveaas. Investeringsporteføljen inkluderer norske og utenlandske foretak innen offshore, shipping, finansielle tjenester, telekom/teknologi og eiendom.

Oktan Oslo har samarbeidet med Kistefos siden 2006 med design og utvikling av årsrapporter og annet materiell. Årsrapporten har beholdt hovedstruktur gjennom årene, og blitt rikt illustrert av ulike kunstverk fra Sveeas’ samling.

Ambisjonen har vært å presentere Kistefos som en profesjonell, kompetent og fremgangsrik aktør i markedet, med vekt på å oppdatere leserne om selskapets allsidige, økonomiske aktivitet. Tonen er formell og objektiv, noe som bidrar til at virksomheten fremstår med autoritet.

Kistefos har alltid trykket årsrapporten sin, men har i tillegg en nedlastbar PDF på nettsidene.

https://www.kistefos.no/the-firm/financials/

 

årsrapporter_concedo

 

Concedo

Concedo er et privateid norsk oljeselskap som driver oljeutforskning på norsk kontinentalsokkel.Concedos strategi er å være en partner og ikke en operatør, og selskapet har som mål at alle operasjoner skal utføres uten skader på verken miljø eller mennesker. Ved å kunne vise til et av de beste lete-teamene på sokkelen ønsker selskapet å bli sett på som en attraktiv partner av både myndigheter og andre oljeselskaper.

Oktan Oslo har samarbeidet med Concedo om årsrapporten siden 2010. Vi har bistått med rådgiving, prosjektledelse, konseptutvikling samt design, produksjon og distribusjon. Ambisjonen var at man med design og struktur skulle gjøre innholdet tilgjengelig og interessant for leserne, og at man med en saklig og objektiv tilnærming skulle vinne deres tillit.

Concedo har alltid trykket årsrapporten sin, men har i tillegg en nedlastbar PDF på nettsidene. Rapporten er distribuert via posten til alle aksjonærer samt øvrige interessenter.

https://www.concedo.no/investors/annual-reports/

 

Les også vår utfyllende ressursside om å lage årsrapport

 

New call-to-action

 

Opprettet 21.08.2019, oppdatert 13.12.2019

Bilde av Yngve Aarøy
Yngve Aarøy
Grafisk formgiver og tekstforfatter
yngve.aaroy@oktan.no
La årsrapporten fortelle selskapets historie

Bak sterke merkevarer står gode historier. Historier som vekker følelser og skaper gjenkjennelse. Historier som blir husket. 

Les mer
Den digitale årsrapporten

Hvordan står det til med årsrapporten i vår digitale tidsalder, og finnes det muligheter utenom papir og PDF?

Les mer