Årsrapporten: Ekspertenes beste tips

Vi har samlet noen av våre beste folk på årsrapporter til en kjapp tipsrunde. Til sammen har Anne, Merethe, Morten, Keno, Nina og Christian laget hundrevis av årsrapporter. Du kan stole på at de vet hva de snakker om. Her kommer ekspertenes beste tips til deg som står overfor din neste årsrapport:

Gratis guide til en vellykket årsrapport

  • Start planleggingen av årsrapporten i god tid.
  • Be om et tidlig oppstartmøte med reklamebyrået for å avklare behov og ikke minst, målet med rapporten.
  • En god idé og et godt konsept gir rapporten en rød tråd og øker leselighet, interesse og verdi.
  • Samle sammen alt underlag så tidlig og så oversiktlig som mulig, tekster, bilder og Excel-filer. Det gjør videre arbeid enklere og ryddigere.
  • Har du egne bilder, be byrået vurdere kvaliteten, og ta om nødvendig nye.
  • La byrået vise deg eksempler på finere papirkvaliteter og trykktekniske finesser som kan heve rapportens visuelle kvaliteter.

 

Årsrapporten er kanskje årets viktigste dokument fra virksomheten.

Den er primærkilden til finansiell informasjon, men ofte er det mye av selskapets verdi som det ikke kommer til syne.

  • Hvordan tiltrekker selskapet seg rett kompetanse?
  • Hvordan videreutvikler og beholder man denne kompetansen?
  • Hvordan er virksomhetens omdømme blant kunder og andre?
  • Hva slags fokus har bedriften på bærekraft og grønne verdier?

En rapport som redegjør åpent, ærlig og transparent om hvilke forhold som skaper verdier og muligheter, og hvilke som skaper risiko, bygger tillit.

Se vår komplette veiviser til årsrapporten her.

Opprettet 25.10.2019, oppdatert 31.10.2019