Facebook Relevanspoeng - noe du bør kjenne til?

Facebook har nå lagt til et nytt måleparameter i Annonseadministrasjonen som de kaller "Relevanspoeng".  Facebook relevanspoeng er en verdi som måler kvaliteten på annonsene dine. Dette for å hjelpe deg som annonsør å utforme bedre budskap og bli mer målrettet.  Relevanspoeng vises på en skala fra 1-10 hvor 10 er best.


Hvordan kalkuleres relevanspoeng?

Facebook vurderer hvor relevant annonsen din er i forhold til valgt målgruppe og estimerer hvor god effekt annonsen vil ha. Annonsen får poeng utifra hvor godt Facebook tror annonsen din vil engasjere i form av likerklikk, delinger eller sett video. Jo høyere engasjement jo høyere poeng. Vurderer Facebook at mange vil skjule annonsen, eller innrapportere den vil dette medfører lavere poeng.

I følge Facebook  vil en høy poengsum på relevanspoeng gi lavere gjennomsnittlig kostnad på annonsen. Det i seg selv er en god motivasjon til å vektlegge både det kreative og analytiske i kampanjeutviklingen.

facebook-relevanspoeng-oktan-oslo


Hvilken nytte kan du ha av å følge med på relevanspoeng?

Relevanspoeng kan være en interessant parameter å følge med på når du A/B-tester flere annonser. Etterhvert vil du da kunne se hvilke annonser som er mest relevante for målgruppen og fokusere på disse.

Det kan også være nyttig å vurdere relevanspoeng når du ser at en annonse begynner å gi lavere effekt. Da kan denne verdien gi deg en pekepinn om du bør vurdere å justere på annonsen, pause den for en stund eller lage en helt ny.

Det er viktig å ikke se seg blind på relevanspoeng da det er flere ting som virker inn på om en annonse er vellykket eller ikke. Alt er avhengig av hvilke mål eller effekt du ønsker å oppnå med annonseringen.


Hva kan du gjøre for å bedre relevanspoengene?

Det handler hovedsaklig om hvor godt definert målgruppen er og hvor kreativ, eller god, annonsen er utformet.  En oppmerksomhetsskapende annonse med gode visueller, relevant budskap rettet mot et klart definert publikum vil dermed score høyt.

Vær oppmerksom på at relevanspoeng først vil vises når annonsen din har hatt 500 visninger. Annonsene dine vil vurderes løpende basert på hvordan målgruppen responderer og poengene dine vil justeres i henhold til dette.

Vil denne parameteren hjelpe oss til å utforme bedre annonser? Vil det for Facebook sin del bidra til at annonsørene får enda bedre effekt av å annonsere på Facebook? Vil dette medføre at Facebook-brukere slipper å få ikke relevante annonser opp på sin nyhetsfeed?

Only time will show!

Opprettet 15.08.2018, oppdatert 13.09.2018

Bilde av Helge Olaussen
Helge Olaussen

3 ting du må ha med i neste års markedsplan

For mange markedssjefer er det nå tiden for å legge opp neste års markedsplan, gjerne med et tilhørende budsjett. Pengesekken er sjelden uendelig og for mange er det markedsavdelingen som får forsyne...

Les mer
Ordlisten - en markedsførers beste venn

Ordlister gir næring til læring, også når det gjelder markedsføring. Vi gir deg derfor en kortversjon av dagens mest brukte uttrykk i markedsføring. Barnebok lærdom for noen, opplysningstid for...

Les mer