Forkortelser og begreper i digital markedsføring

I digital markedsføring er det et hav av forkortelser. I vår hverdag har vi med disse forkortelsene å gjøre hele tiden. Det kommer stadig nye og noen blir gamle så oversikten under skal vi forsøke å holde oppdatert. Noen du savner? Ta kontakt så legger vi dem til.

ABM

Account-based marketing er en strategi for å markedsføre seg til et definert utvalg selskaper/organisasjoner. Metoden går ut på å eksponere de ansatte i de definerte selskapene for tilpasset og personalisert innhold. Ved hjelp av denne metoden bygger man relasjoner og et stort kontaktnett innen de attraktive organisasjonene.

 Gratis ebok - de 30 beste tipsene for å skaffe flere leads

AI

Artifical Intelligence
Eller kunstig intelligens på norsk, handler om hvordan en digital enhet kan gjennomføre oppgaver vi normalt forbinder med intelligente vesener som mennesker og dyr. AI kan være evnen til å oppdage mening, lære av erfaringer og begrunne påstander.

ANCHOR TEXT

Anchor Text, linktekst eller linktittel er den teksten som er synlig og klikkbar i en hyperlenke. Teksten bør være beskrivende for det innholdet den leder til. Unngå å bruke "her" o.l. Ankerteksten sender et signal til Google om hva slags innhold det dreier seg om.

BOFU

Bottom Of FUnnel
Ofte brukt i forbindelse med inbound marketing. BOFU beskriver et stadie i kjøpstrakten hvor den potensielle kunden har gått gjennom TOFU og MOFU. I dette stadiet er den mulige kunden klar til å kjøpe og innholdet som vises bør trygge kjøperen på at de gjør det riktige valget. Det kan for eksempel være bloginnhold som “Dette bør du vite når du velger leverandør av...” osv. CTA er ofte veldig handlingsutløsende som f.eks. “Book møte”, “Ring meg” osv.

BR

Bounce Rate / Fluktrate
Den andelen som forlater nettstedet ditt etter kun å ha sett én side. I de fleste tilfelle så ønsker du at den som kommer til nettstedet ditt bruker tid der og leser flere sider. Hvis en side på nettstedet ditt har høyere fluktrate enn de andre sidene dine bør du undersøke hvorfor. Mulige grunner kan være lang lastetid, dårlig brukervennlighet osv.

CAC

Customer Acquisition Cost
Den totale kostnaden du bruker på salg og markedsføring for å få én kunde. Legg sammen alle kostnadene og divider med antall nye kunder så finner du CAC. Dette er særlig hensiktsmessig å vite når du også vet hva en kunde er verdt i gjennomsnitt. Hvis regnestykket ikke går i pluss så må noe gjøres.

CPA

Cost Per Acquisition / Action
CPA er en prismodell for digital annonsekjøp hvor man betaler en avtalt pris per ønsket handling. Handlingen kan være et kjøp, et utfylt skjema o.l. Mange annonsører ønsker denne modellen fordi det gir god forutsigbarhet.

CPC-Cost-Per-Click


CPC

Cost Per Click
Å betale per klikk er en vanlig modell når man annonserer digitalt. Ved bruk av AdWords(søkeordannonsering) betaler man per klikk og det samme gjelder en del annonseformater på Facebook og fler.

CPL

Cost Per Lead
Kostnad per lead er hva det koster å få et nytt lead eller henvendelse fra en potensiell kunde gjennom forskjellige kanaler. CPL vil variere avhengig av hvilken kanal man bruker og er grunnlag for å optimere markedsføringsaktivitetene.

New call-to-action

CPM

Cost Per Thousand / Cost per Mille
En vanlig prismodell for annonsekjøp digitalt er CPM som betyr at du betaler per 1000 visning. Dette er særlig aktuelt når det gjelder bannerannonsering. Avhengig av hvor annonsene blir vist kan CPM variere stort fra rundt kr. 20,- til kr. 200,-

CPV

Cost Per View
En prismodell for betalt visning av video på nett. Denne modellen brukes blant annet av YouTube og Facebook. De to måler en “view” på veldig forskjellig måte så prisene blir vanskelig å sammenligne. En “view” på YouTube er når brukeren har sett minst 30 sekunder eller hele filmen hvis den er kortere, mens en “view” på Facebook er når brukeren har sett 3 sekunder.

CR

Conversion Rate
Konverteringsraten er den andelen (prosenten) som utførte den handlingen du ville på en nettside eller lignende. For eksempel om du har 1200 besøkende til en landingsside og 70 fylte ut et skjema (målet) vil konverteringsraten (CR) bli:

70 / 1200 * 100 = 5,83%

Generelt sett så kan vi si at vi ønsker konverteringsraten så høy som mulig fordi vi stort sett må betale for trafikken og derfor ønsker vi at så mange som mulig gjennomfører målet.

CRO

Conversion Rate Optimization
Konverteringsrateoptimering handler om å kontinuerlig forbedre hvor godt trafikken konverterer eller sagt på en annen måte utfører den handlingen du ønsker. CRO innebærer ofte mye testing og mindre forandringer i innhold, design, funksjonalitet osv. Som oftest gjør man CRO på en webside/landingsside.

CTA

Call To Action
En CTA er noe som oppfordrer til handling. Det er ofte et par tydelige setninger og en knapp du oppfordres til å trykke på. Se et godt eksempel hos Netflix. Ved å gjøre sine fordeler tydelige gjør de det fristende å melde seg inn. Prosessen med å teste ut ulike CTA inngår ofte når man optimerer for konvertinger (CRO).

 knapp for å motta skjema for å lage personas

CTR

ClickThrough Rate
Klikkraten er en prosent som forteller oss hvor mange som klikker på en link i forhold til hvor mange visninger den har. CTR brukes for å måle hvor effektive/interessante budskapet vi har laget er for det publikummet som får se dem. Vi måler CTR på både annonser og i nyhetsbrev. For eksempel vil en søkeordannonse (AdWords) som har fått 102000 visninger og blitt klikket på 7600 ganger gi en CTR på 7,45% (7600 / 102000 *100).
Vi ønsker å ha en så høy CTR som mulig fordi vi da vet at annonsene oppfattes som relevante for dem som ser dem. CTR varierer sterkt avhengig av hvilken kanal som benyttes.

 

digital-markedsforing-ctr


DSP

Demand Side Platform
En DSP er et system kjøpere av programmatiske digitale annonser bruker til å administrere kampanjer. Gjennom systemet kan vi bestemme budsjett, periode, budgivning og hvilke budskap vi skal formidle. Platformen gir også funksjonalitet for å velge hvor annonsene skal vises og til hvilke målgrupper.

Utnytt mulighetene i Instagram stories - gratis guide

GDD

Growth Driven Design
Vekstdrevet design er en metode utviklet for å designe eller redesigne nettsider. Istedetfor den tradisjonelle måten å bygge nettsider på går GDD ut på å bygge basert på data samlet inn underveis. Det første vi gjør når vi leverer websider med GDD er å bygge en minimumsside og lansere den raskt - denne kalles en "launch pad". Videre vil siden utvikles basert på testing av hypoteser live blant brukerne av siden.

KPI

Key Performance Indicator
Resultatindikatorer på norsk hjelper oss med å vurdere effekten av forskjellige prosesser og tiltak som bidrar til å nå organisasjonens mål.
Eksempler på KPI brukt i digital markedsføring er CPL (Cost per Lead), organisk trafikk til websiden, antall utfylte skjema, antall nye abonnement på nyhetsbrev osv.

MOFU

Middle Of FUnnel
Beskriver stadie en kjøper er i når han/hun er i midten av kjøpstrakten. Begrepet brukes ofte i inbound marketing. Dette stadie er avgjørende for å forstå om den potensielle kunden er aktuell for deg å jobbe videre med. Etter å ha fanget interessen i TOFU-fasen skal leadet nå kvalifiseres. Det gjøres ved å ha innhold som forteller om hvordan dine produkter og/eller tjenester kan løse problemet leadet har. 

PPC

Pay Per Click
En betalingsmodell for annonsering på internett. Det finnes to forskjellige måter å bruke PPC (betale per klikk) på, den ene er en fast pris per klikk som blir avtalt mellom publisist og annonsør og den andre er hvor det går på auksjon. Den siste er den som er mest brukt og er aktuell for eksempel i søkeordannonsering (AdWords) og i sosiale mediersom Facebook.

RLSA

Remarketing Lists for Search Ads
Ved hjelp av Google Analytics og Google AdWords kan vi lage lister over dem som har besøkt nettstedet vårt og by særskilt på dem når de gjør et Googlesøk. Det vil for eksempel være aktuelt å by høyere på enkelte nøkkelord når brukeren allerede har vist interesse for vår tjeneste eller produkt. Det er også mulig å benytte en annen annonsetekst for disse listene. I mange tilfeller ser vi svært gode resultater i form av lav pris per konvertering når vi bruker denne metoden.

ROI

Return On Investment
ROI i digital markedsføring handler om å måle hvor god avkastning de forskjellige aktivitetene gir. Noen er lette å regne ut som for eksempel en søkeordkampanje (AdWords) hvor vi tar profitten dividert med kostnaden til kampanjen. Andre aktiviteter er vanskeligere å måle på denne måten som for eksempel SEO eller innholdsmarkedsføring.

RON

Run-Of-Network  er en form for plassering av digitale annonser der annonsene plasseres på et bredt utvalg nettsteder innen et annonsenettverk. Typisk vil et mediehus (f.eks. Aller, Schbisted o.l.) ha en rekke websider som annonsene kan plasseres på avhengig av varelager.

Kjøp med denne metoden gir dårligere målretting, men kan ofte gi lave priser.

ROPO

Resarch Online Purchase Offline brukes til å beskrive de salgene som skjer etter at forbrukeren har undersøkt produktet på nett, men endt opp med å kjøpe i fysisk butikk. Dette har tidligere vært utfordrende å måle, men ved bruk av forskjellige metoder matching er dette nå mulig å få oversikt over.

ROS

Run-Of-Site er et begrep som brukes av mediebyråer og publisister. Det betyr at en digital annonseringskampanje retter seg mot alle sider på et gitt nettsted. Dette kan være en god ide når kampanjen er av interesse for et bredt publikum, eller når alle sider på nettstedet er relevante for annonsen.

Generelt kan man si at denne type plassering gir lave priser og bred rekkevidde. Annonser vil ofte plasseres tilfeldig i usolgte, mindre verdifulle deler av nettstedet.

RTB

Real Time Bidding
RTB er en måte å kjøpe annonser på ved hjelp av en programmatisk øyeblikkelig auksjon. I det øyeblikk en bruker er i ferd med å laste en side på nettet foregår det en auksjon om de annonseplassene som finnes på den siden. Avhengig av hvem brukeren er vil forskjellige annonsører konkurrere med forskjellige bud. Den som vinner auksjonen får vist sin annonse. Alt dette foregår i løpet av nanosekunder.

SEM

Search Engine Marketing
Markedsføring i søkemotorer er delt i to hovedgrupper hvor den ene er betalt søk, f.eks. AdWords, og den andre er SEO (søkemotoroptimalisering). Felles for begge er at vi er interessert i å være synlige for dem som søker etter våre produkter og tjenester. 
Betalt søk gjøres ved hjelp av systemer hvor man setter opp kampanjer med nøkkelord og skriver tekstannonser. Det er vanlig å sette et dagsbudsjett på det man er maksimalt villig til å bruke på annonsering daglig.

SEO

Search Engine Optimization
Søkemotoroptimalisering er det vi gjør når vi sørger for at nettstedet vårt er optimalisert for å bli funnet i søkemotorene. 
Vi ønsker at websidene våre skal bli funnet av dem som søker etter våre produkter og/eller tjenester. Derfor er det viktig at sidene våre er satt opp riktig og inneholder relevant og godt innhold.


Søkemotorenes (Google, Bing o.l.) algoritmer bestemmer hvilke websider som kommer først. Algoritmen tar hensyn til en rekke faktorer som blant annet inngående lenker, bildeinformasjon, nøkkelord i tekst etc. SEO er et omfattende fag som er i stadig endring ettersom søkemotorene stadig oppdaterer algoritmen sin og blir smartere og smartere, men i bunn og grunn handler det om å svare godt på det søkeren vil ha svar på.

digital-markedsforing-seo


SERP

Search Engine Results Page
SERP er en side med søkeresultater i for eksempel Google. Vi gjør analyser av SERP for å forstå hva slags innhold som rangerer høyt i søkemotorene og bruker det som innsikt når vi skal lage eget innhold.

SMART

Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-bound
En måte å sette mål på. Et SMART-mål er spesifikt, målbart, oppnåelig, relevant og tidsavgrenset. Ved å sette mål på denne måten blir enkelt å måle om man faktisk når målene man setter seg.

Eksempel på et SMART-mål:

I løpet av et år skal våre landingssider generere 25% flere potensielle kunder ved å optimere dem for mobil.

SIS

Search Impression Share
Dette er et prosenttall som forteller hvor ofte søkeordannonsen vår vises når det søkes etter nøkkelordene vi byr på. Vi ønsker å være 100% synlig, men blir ofte begrenset av budsjett og/eller kvalitet på landingsside.

TOFU

Top Of FUnnel
Dette er stadie en potensiell kunde er i når han/hun befinner seg i toppen av salgstrakten. Det er ofte brukt i forbindelse med inbound marketing og ses på som drivstoffet i en god strategi for inngående markedsføring. Hensikten er å få så mange potensielle kunder til å finne deg i mylderet av konkurrenter både direkte og dem du konkurrerer med om trafikk. For å synes må du produsere godt innhold som er optimalisert for synlighet og derfor rangerer høyt i Google.

UTM

Urchin Tracking Module
En UTM-kode brukes for å spore hvilken kilde trafikken kommer fra i Google Analytics. UTM-koden legges til i URL som brukes i de forskjellige trafikkdriverne som annonser, nyhetsbrev osv. 
Eksempelvis vil vi legge til UTM-kode på en URL som brukes i en Facebookannonse. Da kan vi i Analytics se hva trafikken fra den annonsen gjorde når den kom til nettstedet vårt. Ofte vil vi ha flere forskjellige annonser med samme mål og hvis vi har merket dem med forskjellige UTM-kode kan vi se hvilke som fungerer best.

VCR

Video Completion Rate
Når du bruker video i digital markedsføring kan du måle hvor mange som ser hele filmen gjennom. Det kaller vi Video Completion Rate – forkortet VCR. Det er også mulig å mål hvor langt den enkelte har sett en video – f.eks. hvor mange som bare så 50%, ,75% osv. Det gir nyttig innsikt i hva som fungerer og hva som kan gjøres bedre.

Les også vår guide til Inbound marketing

Opprettet 13.08.2018, oppdatert 22.03.2020

Bilde av Kristofer Anker
Kristofer Anker
Rådgiver
3 ting du må ha med i neste års markedsplan

For mange markedssjefer er det nå tiden for å legge opp neste års markedsplan, gjerne med et tilhørende budsjett. Pengesekken er sjelden uendelig og for mange er det markedsavdelingen som får forsyne...

Les mer
Ordlisten - en markedsførers beste venn

Ordlister gir næring til læring, også når det gjelder markedsføring. Vi gir deg derfor en kortversjon av dagens mest brukte uttrykk i markedsføring. Barnebok lærdom for noen, opplysningstid for...

Les mer