Hva er Google Ads?

Alt og alle søkes etter på internett. Brukere som søker etter produkter og/eller tjenester er et viktig publikum å være synlig for.

Søkerne er ofte i det vi kaller Gjøre-fasen og er på jakt etter informasjon og i mange tilfelle klare til å handle. Derfor er det svært viktig for bedrifter å bli sett når det søkes etter deres varer og tjenester. Ifølge Forrester Research bruker 90% søk i alle stadier av kundereisen.

Google Ads er en smart måte å nå nye potensielle kunder på når de aktivt søker etter produkter og/eller tjenester du tilbyr. Ads går inn under begrepet Search Engine Marketing (SEM). Google Ads er Googles system for søkeordsannonsering, men det er også mulig å annonsere på samme måte i Microsofts søkemotor Bing. Begge systemene er bygget opp noenlunde likt.

Brukere i dag gjør mye forarbeid før de kontakter potensielle leverandører både når det gjelder kjøp som forbruker (B2C) og når de søker en samarbeidspartner i forbindelse med jobb (B2B). Når de er i undersøkelsesfasen brukes søk aktivt. Da er det viktig at du er synlig og får kommunisert hvorfor de skal velge dine produkter eller tjenester.

 

Hvor vises annonsene?

Annonsene vises øverst i søkeresultatet og noen ganger nederst. Hvor mange annonser som vises kommer an på hvor stor konkurranse det er på de søkeordene brukeren har søkt etter.

 

screenshot av søkeresultat etter flybillett til australia i google søkemotor

 

Hva koster Google Ads?

Det fine med Ads er at du har full kontroll på hvor mye du ønsker å bruke. Du betaler kun når noen trykker på annonsen din og du kan angi hva du maksimalt er villig til å betale for et klikk. Du setter også et totalbudsjett for hvor mye du ønsker å bruke per dag. Variasjonen i pris er stor avhengig av hvor hard konkurransen er.
Du kan starte å stoppe kampanjen når du vil og er ikke bundet til å bruke et minimumsbeløp.

 

Søkeordanalyse

Når Google Ads skal være en del av en digital kommunikasjonsstrategi bør du alltid begynne med en grundig søkeordsanalyse. 
Analysen avdekker ikke bare viktige ord og fraser for organisasjonen din, men også de ordene og frasene brukerne faktisk bruker. Et klassisk eksempel er en leverandør av baderomsprodukter som tenker på et av produktene sine som “armatur”, mens brukerne søker etter “kran”.
Det er også viktig å kartlegge såkalte negative søkeord. Det vil si søkeord du ikke ønsker å vise annonser for når noen søker etter disse. Eksempel kan være hvis noen søker etter “gratis sokker” - da ønsker du ikke å betale for trafikk med mindre du har gratis sokker å gi bort.

 

screenshot av keywordplanner verktøy

 

Her vises Google Keyword Planner som er et av mange verktøy i bruk når du utfører en søkeordanalyse.

 

oversikt over prediktive søk etter flybilletter

 

For å finne ut hva brukerne faktisk søker etter bruker vi verktøy som avdekker prediktive søk. Det vil si de forslagene Google gir deg når du begynner å skrive inn noe i søkefeltet og som andre brukere har søkt etter tidligere.

 

Annonsetekster

En annonse i Ads har klare begrensninger i hvor mye tekst man kan vise. Derfor er det svært viktig å ha gode tekster i annonsene. Det bør også være flere enn en annonse per annonsegruppe for å måle hvilke som fungerer best. Vi anbefaler at du har minst tre forskjellige. 

 

screenshot av adwords annonse for oktan oslo

Eksempel på en annonse.

 

Kvalitetsscore

Det er enkelt å sette opp en kampanje i Ads, men for å få best mulig effekt ut av den er det en rekke “best practices” som bør følges. Dette gjelder organisering av nøkkelord og annonsegrupper, utvidelser og ikke minst en optimalisert landingsside. 
Google ønsker alltid å gi søkerne sine gode svar og derfor belønner de de annonsørene som har best samsvar mellom nøkkelord/søkefrase og de svarene de gir på landingssiden sin, hvor relevant annonsen oppleves og historisk hvor høy andel klikk søkeordet får målt opp mot antall visninger (CTR). På bakgrunn av dette beregner Googles algoritme en kvalitetsscore til hvert nøkkelord. Jo høyere kvalitetsscore et nøkkelord oppnår dess lavere pris må man betale pr. klikk.

 

Sporing

Ved å koble sammen analysesystemet(f.eks. Google Analytics) og Ads kan du spore hvilke søk som utfører den ønskede handlingen, f.eks. et kjøp i nettbutikken, et utfylt skjema eller et abonnement på nyhetsbrev. 
For å få god effekt ut av en søkeordskampanje er det avgjørende at sporing er satt opp. Det er først da det er mulig å måle hvilke søkeord, annonser, publikum osv som gir høyest måloppnåelse.

 

Struktur

Google Ads er strukturert slik at du har en overliggende kampanje og under der flere annonsegrupper som igjen har søkeord og annonser. Kampanjen setter budsjett, geografi, budtype osv. På annonsegruppenivå sorteres relaterte søkeord i hver sin gruppe sammen med annonser som gjerne bruker søkeordene i teksten.

 

Utvidelser

Søkeordannonsene kan utvides med en rekke forskjellige utvidelser (extensions). Google oppfordrer til å bruke disse aktivt og tolker det som et positivt signal. Når du bruker utvidelser blir annonsen din mer fremtredende og oppnår flere klikk fra søkerne. De mest brukte utvidelsene er telefonnummer, adresse, lenker til andre sider på websiden din og mange fler.

 

Publikum

Du kan målrette kampanjen din til spesifikke målgrupper. Du kan for eksempel velge å ha egne annonser basert på kjønn eller alder, men vær oppmerksom på at Google ikke alltid vet hvem brukeren er så det er ofte en stor andel ukjente.  En effektiv målretting for publikum er å bruke egne bud og/eller annonser til dem som har vist interesse for dine produkter eller tjenester tidligere. Dette kan gjøres ved hjelp av Remarketing Lists for Search Ads (RLSA).

 

foto av publikum i en kinosal

 

Enhet

Google vet hvilken type enhet brukerene er på når de søker. Det kan hende du ser at brukere på mobil utfører en høyere grad av de handlingene du ønsker sammenlignet med dem på desktop. Da kan du justere budene slik at du byr høyere for dem med mobil enhet.

 

Budstrategier

Ads gir deg muligheten til å velge mellom forskjellige budstrategier. Du kan velge mellom strategier som har som mål å gi flest mulig konverteringer, skaffe så mange konverteringer som mulig til en gitt pris (CPA), oppnå høyest mulig avkastning på investeringen (ROI) eller bare skaffe så mye trafikk som mulig. Hvilken strategi du velger avhenger blant annet av hvilke mål du har med kampanjen trafikkgrunnlaget og hvordan sporingen er satt opp.

 

Optimalisering

En kampanje i Ads er i stadig forandring og for å få best mulig effekt må du følge den opp jevnlig. Følg med på hvordan de enkelte søkeordene, annonsene, publikummene og geografien leverer opp mot målene som er satt. På bakgrunn av det kan du gjøre nødvendige optimaliseringer for å få høyest mulig effekt.


Oppsummert

For å få god effekt ut av en søkeordskampanje i Google Ads eller Bing:

  • Samsvar mellom søkeord, annonser og landingsside
  • Effektiv landingsside som konverterer
  • Høy kvalitet på annonsetekster
  • Bruk utvidelser
  • God kampanjestruktur
  • Overvåk og optimaliser jevnlig

 

Les også: Den operative markedsførerens guide til Facebook-markedsføring

 

Opprettet 16.10.2019, oppdatert 25.02.2020

Bilde av Kristofer Anker
Kristofer Anker
Rådgiver
3 ting du må ha med i neste års markedsplan

For mange markedssjefer er det nå tiden for å legge opp neste års markedsplan, gjerne med et tilhørende budsjett. Pengesekken er sjelden uendelig og for mange er det markedsavdelingen som får forsyne...

Les mer
Ordlisten - en markedsførers beste venn

Ordlister gir næring til læring, også når det gjelder markedsføring. Vi gir deg derfor en kortversjon av dagens mest brukte uttrykk i markedsføring. Barnebok lærdom for noen, opplysningstid for...

Les mer