Hvordan bygge merkevarestrategi i en digital hverdag?

 

Den digitale hverdagen handler ikke om bare de neste syv dagene. Selv om det kortsiktige målet med klikk og konverteringer på en pågående kampanje er viktig, må alle budskap man går ut med planlegges for langsiktig levetid. Merkevarer i dag må bygge relasjoner til forbrukerne som går dypere enn “liker” og “følg”.

bryluupsbilde av et par i en eng

Det handler om å holde hodet kaldt og klare å ha et klart bilde på hva man skal oppnå. Merkevarestrategi i en digital hverdag handler om å forsterke sin posisjon og vise frem sine strategiske ambisjoner. Digital strategi derimot handler om hvordan vi skal bruke digitale verktøy for å forsteke merkevarestrategien. Digital strategi, som mange andre kanalstrategier, er et verktøy. Fremdeles er merkevarestrategi, ja nettopp, merkevarestrategi.

I takt med den digitale utviklingen har forbrukeratferden uten tvil endret seg. For hver dag sprer disse endringene om seg som ringer i vannet i stadig større hastighet. Spørsmålet er hvordan merkevarene skal henge med når utviklingen går raskere enn man rekker å lage strategien for å møte den?

Merkevarestrategien er et viktig verktøy for å kunne holde stø kurs gjennom mer eller mindre forventede bølger på sjøen. Ved å se lenger frem enn denne ukens annonseplasseringer blir de digitale mulighetene hjelpere for å møte virkeligheten den digitale utviklingen har skapt.

#1

Den digitale utviklingen reduserer inngangsbarrierer og øker konkurransen.

Forbrukere i dag trenger i større grad enn tidligere tydelige landemerker for å orientere seg.

Lokale, nasjonale og internasjonale merkevarer er gjort like tilgjengelige og i et enormt omfang. For å holde på forbrukerens oppmerksomhet må man strekke seg lenger enn å kun fortelle hva man har å selge. Forbrukerne velger de merkevarene som evner å formidle en ekte historie som vekker interesse. Tør å vise frem merkevarens sjel og oppfordre til engasjement.

Punkt en på veien til å vinne i den digitale virkeligheten er å vise hvem du er:

Claim your identity

Bruk digitale verktøy for å:

 • Fortelle din historie
 • Vis hvordan du kan hjelpe dine kunder
 • Vær tydelig på hvorfor du er her og hva som er formålet
 • Og vis hvorfor de skal lytte til nettopp deg

#2

Den digitale utviklingen har skapt en verden av overstimulering.

Forbrukerne har like lite tid til å oppfatte et budskap som et ekorn på ritalin.

Kommunikasjonsvinduet har gått fra 12 sekunder i 2000 til 8 sekunder i dag. For å hanskes med overstimuleringen må man representere noe mer enn mas. Det aller viktigste er å bli husket, og for å bli husket må du finne en ekte måte å knytte kontakt med målgruppen på. Bare da kan du bli husket. Å bli knyttet til forbrukerne handler om å skape en relasjon, starte en reell samtale som beveger dem og som gir dem gode svar på alt de lurer på.

Punkt to på veien til å vinne i den digitale virkeligheten er å skape gode relasjoner:

Connect

Bruk digitale verktøy for å:

 • Gjør målgruppens siste møtepunkt til din lekeplass
 • Vis at du forstår hvordan den digitale generasjonen oppfører seg
 • Opererer du lokal, så vis at du bryr deg om lokalsamfunnet
 • Snakk til lokalsamfunnet

#3

Den digitale utviklingen har forandret maktbalansen til forbrukerens fordel.

Når vi kjøper en merkevare ønsker vi å berike livet vårt og ikke bare kjøpe “et produkt”. I mange sammenhenger er kjøpsprosessen like stor del av den opplevelsen man søker som selve produktet i handlekurven. Hvert eneste kommunikasjons- og kontaktpunkt man har må derfor viser at merkevaren bryr seg spesielt om hver eneste kunde. Den digitale hverdagen er en gapestokk der hele verden deltar.

Punkt tre på veien til å vinne i den digitale virkeligheten er å bry seg:

Care

Bruk digitale verktøy for å:

 • Lytte til klager
 • Utvikle et crm system som viser at du bryr deg gjennom relevant og interessant innhold
 • Tilby verktøy - som knytter enda sterkere relasjoner og skaper ambassadører

#4

Det utrolig enkelt å forandre mening i siste øyeblikk.

Undersøkelser viser at 69,89% av handlevognene på nettet blir forlatt (ref Baymard Institute, https://baymard.com/lists/cart-abandonment-rate) uten at det gjøres et eneste kjøp. Det er både enkelt og fort gjort å gå et annet sted å handle, bare det ligger en eneste hindring i veien frem mot kassen.

Punkt fire på veien til å vinne i den digitale virkeligheten er å avslutte handelen:

Close the deal

 • Bruk digitale verktøy for å:
 • Tilby rabatter med glimt i øyet
 • Reduser avstanden mellom “denne kunne jeg kanskje sett fin ut i” til “ jeg kjøper den”
 • Lag tilbud som er tilpasset de enkelte målgruppene og hvor de er i kjøpsprosessen

 

De 4 C´ene og tanken om Inbound Marketing passer som hånd i hanske:

 • Claim your identity - skape innhold som tiltrekker seg fremmede slik at de kommer på besøk.
 • Connect - skape innhold som konverterer de som kommer på besøk til å bli en potensiell kunde.
 • Care - skape innhold som hjelper de potensielle kundene til å føle seg trygge og å bygge en relasjon
 • Close the deal - skape innhold som resulterer i at det endelige valget tas
 • Care igjen - skape innhold som gjør kundene til dine ambassadører.

Opprettet 11.07.2018, oppdatert 25.02.2020

Bilde av Martin Willanger
Martin Willanger
Rådgiver
3 ting du må ha med i neste års markedsplan

For mange markedssjefer er det nå tiden for å legge opp neste års markedsplan, gjerne med et tilhørende budsjett. Pengesekken er sjelden uendelig og for mange er det markedsavdelingen som får forsyne...

Les mer
Ordlisten - en markedsførers beste venn

Ordlister gir næring til læring, også når det gjelder markedsføring. Vi gir deg derfor en kortversjon av dagens mest brukte uttrykk i markedsføring. Barnebok lærdom for noen, opplysningstid for...

Les mer