Hvordan skape et godt samarbeidsklima?

Som tegn på vårt gode samarbeidsklima, kom det for en tid tilbake, en pakke til oss fra Tele2.

Pakken inneholdt denne fantastiske kaken. Kaken smakte fortreffelig, men det var budskapet kaken bar, som smakte aller best. Det er lett å forstå hva slikt betyr. Tryggheten og gleden det gir, og ikke minst hvor lett og lystbetont det blir å yte det lille ekstra i en ellers stresset hverdag.

Vi i Oktan Oslo mener at et godt samarbeidsklima utvikles basert på noen grunnleggende holdninger til hva samarbeid bygger på. Holdninger som selvfølgelig må prege begge sider i samarbeidet. Bare da blir det magisk og det er ikke grenser for hva man kan skape sammen.

tele2-kake-til-oktan-oslo


Hvordan skape et best mulig samarbeidsklima

Samarbeidsklima mellom en kunde og et reklamebyrå er ikke først og fremst et forhold mellom to selskaper, to kontorer, to bygninger eller to juridiske enheter. Det er samarbeid mellom mennesker og vil som sådan alltid by på utfordringer. Mennesker er forskjellige. Vi har ulik bakgrunn, ulike oppfatninger, ulike erfaringer og ulik sans for humor. Likevel skal vi makte å enes om strategier, reklameløsninger og medievalg. Det sier seg selv at det kan bli diskusjoner og meningsutvekslinger av slikt. Meningsutveksling er som regel alltid av det gode så lenge man har et felles mål: A finne den beste løsningen på den aktuelle utfordringen. Vi i Oktan Oslo legger vekt på å skape et best mulig samarbeidsklima i alle våre kundeforhold. Vi tror forutsetningene for å få det til øker hvis vi på forhånd er enige om noen enkle kjøreregler.

Vi tror det går an å oppsummere forutsetningene i noen enkle begreper:

Respekt

Ethvert fruktbart samarbeid starter med gjensidig respekt. Respekt for hverandres kompetanse, respekt for hverandres penger og respekt for hverandres tid. Det betyr at reklamebyrået gjør klokt i å innse at kunden er den som vet mest om sine produkter, tjenester og problemstillinger. På samme måte innser den kloke kunden at reklamebyrået besitter en unik spisskompetanse innenfor sine fagområder. Det betyr også at vi som reklamebyrå har respekt for at vi håndterer andres penger og at de forslag vi presenterer reflekterer dette. Og det betyr at både kunde og byrå innser at tid er penger og at man tilstreber en så høy grad av effektivitet i samarbeidet som mulig.

Tillit

Tillit handler først og fremst om å tro på hverandres gode intensjoner, at begge parter vil hverandre vel, og at man går inn i et hvert prosjekt med en grunnleggende tro på at alt gjøres og oppfattes i beste mening. Det betyr at byrået tør å presentere dristige og nytenkende løsninger fordi man vet at det blir oppfattet i beste mening. Det betyr at kunden tør å gi byrået all tilgjengelig informasjon fordi han vet at alt blir behandlet i fortrolighet og brukt i beste mening med de beste intensjoner.

Mot

Med tillit følger mot. Mot til å være uenig. Mot til å være enig. Mot til å gjøre det rette. Når begge parter stoler på hverandres gode intensjoner, er meningsutvekslinger og diskusjoner ikke lenger farlige eller ubehagelige. Ut av frykt kommer ingen gode diskusjoner. Ei heller resultater. Av fryktløshet derimot, kan det skapes historie.

Ydmykhet

Ingen sitter på alle svarene. Ikke reklamebyrået, ikke annonsøren. De fleste av oss har flere spørsmål enn svar. Det er nettopp det som gjør kommunikasjon til et så spennende fag. Det er så mange veier å gå, og det finnes ofte mer enn en vei til målet. Ydmykhet i forhold til at ting ofte er vanskeligere en de gir seg ut for, er en god egenskap å ta med seg i ethvert samarbeid. Det samme er erkjennelsen av at ting ofte tar tid og at de færreste suksesser blir til over natten.

Glede

Det snakkes veldig mye om samarbeidsvilje. Og veldig lite om samarbeidsglede. Vi må passe oss for den gledesløse profesjonaliteten som preger alt for store deler av både næringsliv og offentlighet. Vi tror de kommer lenger som tør å le sammen, og som klarer å glede seg over hverandres suksess.

Takk til alle i Tele2 for det fantastisk gode samarbeidet.

 

Relaterte innlegg

Oktan Oslo og Signatur blir ett

Oktan med ny designprofil

Hvordan bruke emosjonell intelligens for å skape ny kunnskap

Oktan Oslo er sertifisert Google-partner

Opprettet 13.08.2018, oppdatert 16.10.2019

Bilde av Klaus Adde
Klaus Adde
Rådgiver - idé og konseptutvikling/Daglig leder
klaus.adde@oktan.no
Reklame og markedsføring i krisetider

Det er underlige tider. Nesten over natten er alt snudd på hodet. Hjemmekontor. Stengte skoler og barnehager. Tomme kjøpesentre. Tonnevis av usikkerhet. Så hvordan skal en stakkars markedsfører...

Les mer
Augmented reality gir avisannonsen nytt liv

Ved bruk av AR-teknologi (Augmented reality), oversatt til norsk utvidet virkelighet har Oktan reklamebyrå i samarbeid med Fly By Media gitt avisannonsen nytt liv og ny aktualitet.

Les mer