Hvorfor investere i årsrapporten?

En årsrapport skal gi et riktig bilde av virksomheten: Formidle tall og fakta, fylle formelle krav, fortelle hvem man er og hvor man skal. Med inspirert og målrettet formidling kan den utrette mye mer!

Gratis guide til en vellykket årsrapport

Årsrapporten er et viktig verktøy overfor samarbeidspartnere, investorer, myndigheter, journalister og ansatte. Den kan være avgjørende i offentlige anbudsprosesser og påvirke rekruttering av nye medarbeidere. For virksomhetens merkevarebygging og synlighet er den helt sentral.

Det finnes krav og forventninger til hva en årsrapport skal fortelle: Hva er resultatet av årets arbeid, hvordan har man videreutviklet ressursene? Er utviklingen bærekraftig og er man sitt samfunnsansvar (CSR) bevisst? Hvordan vurderer man konkurransebildet? Hva er virksomhetens strategiske prioriteringer, muligheter og utfordringer?

 

Krav til årsrapport

Årsrapporten er regulert av regnskapsloven. Virksomhetens juridiske form og størrelse avgjør om årsrapport skal utarbeides. Grunnleggende regnskapsprinsipper må oppfylles, og rapporten skal inneholde troverdig og korrekt informasjon om økonomisk situasjon og utvikling:

  • Årsregnskap (resultat, balanse, kontantstrømoppstilling og noter)
  • Årsberetning (styrets beskrivelser og kommentarer til årsregnskapet.
    NHST-aarsrapport2018-forside

 

Å sette seg selv på kartet

Vel så viktig som å vite hva man må fortelle er å skjønne hva man bør fortelle, og hvordan man skal sikre økt synlighet for virksomheten. For å lykkes kreves målrettet arbeid, hvor sammensatt kompetanse trekker i samme retning. De som får mest igjen for årsrapporten er de som tar oppgaven på alvor, har en god prosjektplan, tydelige mål og en arbeidsgruppe som tar ansvar for prosessen.

 

Stolthet og rekruttering

Hensikten med en årsrapport er ikke kun å tilfredsstille regelverket eller eiernes behov for oppdatert og korrekt informasjon. En gjennomarbeidet rapport kan være både relevant og aktuell helt frem til neste års rapport foreligger. Dette gjelder ikke minst internt for å bygge stolthet, men også i forbindelse med å tiltrekke og rekruttere nye medarbeidere. Hvordan man profilerer virksomheten mot arbeidsmarkedet forteller hvilken type virksomhet man ønsker å være.

 

Farmandprisen

Farmandprisen (farmand.no) er Norges mest prestisjefylte årsrapportpris. For å delta må man melde seg på og betale en deltakeravgift. Alle som er med i en av konkurransene mottar en evaluering av egen årsrapport eller nettsted. I tillegg er man automatisk med i Farmandkonkurransen som nominerer de fem beste og kårer de tre beste årsrapportene og nettstedene.

Formålet med begge prisene er å inspirere til bedre kvalitet på årsrapporter og nettsteder. Alle selskaper, offentlige virksomheter eller andre aktører som utgir en årsrapport eller har et nettsted kan delta i en eller begge konkurransene.

Sjekk også vår utfyllende ressursside om årsrapport.

 

New call-to-action

 

Opprettet 21.08.2019, oppdatert 17.08.2020

Bilde av Yngve Aarøy
Yngve Aarøy
Grafisk formgiver og tekstforfatter
yngve.aaroy@oktan.no
La årsrapporten fortelle selskapets historie

Bak sterke merkevarer står gode historier. Historier som vekker følelser og skaper gjenkjennelse. Historier som blir husket. 

Les mer
5 fine årsrapporter

Årsrapporten er ikke bare tall og fakta, den er også et verktøy for virksomheten, et viktig visittkort. Våre kunder har innsett dette, og sammen gjør vi den årlige rapporteringen til noe mer enn bare...

Les mer