Kommuniser bedre med Universell Utforming

Nye forskrifter for Universell Utforming av IKT kan være et konkurransefortrinn for din virksomhet. Gode brukeropplevelser gir fornøyde kunder, noe som igjen kan generere økt konvertering og lønnsomhet for virksomheter på nett.

Fra 1. Juli 2014 trådte de nye forskriftene for Universell Utforming av IKT i kraft, og med dette ble det pålagt krav om at nye digitale løsninger samt omfattende redesign måtte tilpasse seg kravene for Universell Utforming. Eksisterende løsninger pålegges å oppfylle krav fra 1. Januar 2021.


Et bedre fungerende nettsted, for alle

Universell Utforming (UU) - Kanskje ikke noe man forholder seg til med mindre man må? Og når man først gjør det er det fort gjort å fokusere ensidig på løsninger som retter seg mot mennesker med nedsatt funksjonsevne og særskilte behov. Flere kan nok også tenke på kravene for UU som en begrensing, men egentlig handler UU om optimalisering og videreutvikling som har potensiale til kunne gi en bedre brukeropplevelse for alle. For mange virksomheter og tjenestetilbydere vil UU dermed føre til at man når en større del av markedet i tillegg til å gi en bedre brukeropplevelse for alle, noe som igjen gir flere fornøyde kunder og økt konvertering. Da blir det straks mer spennende.


Universellhvaforno?

Vel, hva betyr dette? Hva er Universell Utforming? I et samfunn der stadig flere tjenester og handlinger skjer i digitale kanaler er det derfor ekstra viktig å sikre at alle brukere stiller likt med de samme mulighetene og rettighetene. I tillegg skyller det en eldrebølge over oss, og det er ventet at hver femte innbygger vil være 70 år eller eldre i 2060. I dag er andelen en av ti. Formålet med loven er å bidra til nedbrytning av samfunnsskapte funksjonshemmede barrierer, og hindre at nye skapes.

Men UU handler ikke bare om å tilrettelegge for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er fort gjort å bruke uttrykk som “de” og “dem” når man snakker om tilrettelegging, men i realiteten gjelder dette oss alle.

Alle vil tjene på at informasjon, tjenester og produkter på nett er mer brukervennlig og mer tilgjengelig. I tillegg vil de fleste av oss på et eller annet tidspunkt ha en varierende grad av funksjon som følge av en skade, sykdom eller rett og slett naturens gang.


En UU-løsning vil være fullgod for alle brukere

Gevinsten for brukerne kan være økt selvstendighet og mulighet for deltakelse i samfunnet og arbeidslivet.

Brukervennlige IKT-løsninger gir enklere tilgang til informasjon og tjenester, og oppgaver i digitale kanaler kan løses mer effektivt.

For virksomheter i digitale kanaler vil fokus på UU kunne sørge for at man når et større nedslagsfelt og flere potensielle brukere i sin kommunikasjon. I tillegg vil man i større grad kunne tilby selvbetjeningsløsninger som kan være kostnadseffektive for bedriften.

universell-utforming-banner-oktan-oslo


Noen tiltak når en nettløsning tilpasses UU

  • Innhold. Fjern informasjon og funksjonalitet som er unødvendig. Hva blir brukt og hva blir i mindre grad brukt? Å ha fokus på brukerne og innholdet de faktisk søker etter, vil gjøre nettsiden mer brukervennlig og mer effektiv.
  • Merk og beskriv titler, bilder og video. Titler som er merket riktig som overskrifter i HTML er viktig for de som bruker hjelpemidler som leser opp titler når siden skal navigeres.
  • For de som ikke kan se bilder eller video, er det viktig at det finnes gode tekstalternativer når siden leses opp. Gode tekstalternativer kan også være nyttig for brukere uten funksjonsvansker, hvis illustrasjonene, filmene eller bildene er utydelige.
  • Sørge for gode kontrastforhold på teksten slik at siden er lett å lese, også de som ser godt vil sette pris på tekst som er lett å lese, særlig i utfordrende lysforhold.
  • Sørge for at siden kan navigeres med tastaturet. Ikke bare de med nedsatt motorikk, eller svaksynte og blinde som bruker skjermlesere vil dra nytte av dette. Mange jobber mer effektivt med tastaturet enn uten.

Her på kontoret er UU et tema vi diskuterer kontinuerlig, og det skal bli spennende å følge utviklingen videre. Til tross for at vi nå har forskrifter å forholde oss til, er vi fortsatt på et tidlig stadium når det gjelder utvikling av gode tilpassede løsninger, og det finnes enda ingen fasit å lene seg mot.


Lønnsomt

Å ta hensyn til UU når nye digitale løsninger skal utvikles har derfor potensiale til å være et konkurransefortrinn for bedrifter og virksomheter på nett. Ifølge Google vil seks av ti dårlige brukeropplevelser føre brukeren til konkurrentenes sider, mens gode brukeropplevelser gir 55 prosent større sannsynlighet for at brukeren vil anbefale siden til andre. Da sier det seg selv at UU ikke bare er noe man bør forholde seg til fordi man må, men fordi det er lønnsomt.

Ønsker du å lese mer om Universell Utforming er uu.difi.no et bra sted å starte.

Opprettet 15.08.2018, oppdatert 12.09.2018

Bilde av Helge Olaussen
Helge Olaussen

Få økt effekt ut av nettsiden din med disse 3 tipsene

  Vi ser oftenettsidersom har godt innhold og som tiltrekker seg trafikk. Selv om disse sidene tilsynelatende fungerer godt så gir de lite tilbake i form av nye kontakter eller handel.

Les mer
GDPR - nytt EU regelverk

General Data Protection Regulation (GDPR) trer i kraft i mai 2018 og er tidenes mest omfattende regelverk for behandling av personopplysninger.

Les mer