Tilbudsavis - 6 suksesskriterier! Del 2/2

Tilbudsavis i merkebygging. Bare ved å kaste et blikk på tilbudsavisen skal jeg forstå at den er fra deg.

Tilbudsavis er viktig for å skape kampanjedrevet salg, men også et viktig virkemiddel i merkebyggingen. Være tro mot definert profilguide i tilbudsavis med layout, grunnleggende designelementer (spesielt pris), språk og fargevalg som skaper det grunnleggende basisuttrykk. Utarbeid så kampanjeuttrykk som skaper ekstra oppmerksomhet og link til sesong og kampanjetema gjennom headinger, bakgrunner (foto/illustrasjoner). Ditt firmaspråk (måten å henvende seg til kundene på i tekstform) vil forsterke identiteten.

Alt du gjør påvirker merkevaren, i høyeste grad også tilbudsavis. Oktan har laget tilbudsavisene og salgs-annonser for Smart Club gjennom 13 år. Dette var i hovedsak den eneste form for markedskommunikasjon utenfor butikk og hadde stor betydning for folks oppfatning av varehuskjeden.

Vi har god erfaring med å skape innhold som gir ekstra verdi utover salg i en tilbudsavis. Analyser viser at dette gir effekt på måling av verdier i tillegg til salgseffekten.


Papirkvalitet vs assosiasjoner

Papirkvalitet i tilbudsavis skaper assosiasjoner gjennom føle/ta på, og se på. Tynt, glanset papir gir et billig-inntrykk, mens tykkere spesialpapir gir inntrykk av kvalitet. Vurder regnestykket trykkekost/distribusjonskost(vekt) mot ønsket assosiasjon. 

 


Kanalsamspill - Tilbudsavisen skaper gull med de andre kanalene.

Det er en gjengs oppfatning at DM/tilbudsavis fungerer godt for kampanjedrevet salg, og skulle man kun valgt et medium ville det for mange retailere vært et klart valg - DM/tilbudsavisen. For optimal effekt i en kampanjeperiode vil den beste effekten komme fra et vel planlagt kanalsamspill, og en god bærende idé foredlet til gjennomføring i hver enkelt kanal. Vi ser altfor ofte en copy/paste-tankegang der en kampanje formidles likt i alle kanaler (ref. tilbudsaviser, annonser, TV-spots, butikk-elementer, sosiale medier mv.). Det er enkelt ? men IKKE det beste! Bruk mer energi på å skape noe unikt for den valgte mediekanalen - det betaler seg! 


Tilbudsaviser treffer folk i postkassen!

Det  er i dag hele 2,7 millioner nordmenn som får reklame i postkassen. Det tilsvarer 65 prosent av befolkningen og  DM i postkassen er spesielt populært blant barnefamilier, der hele 70 prosent av barnefamilier nås gjennom postkassen (Ref. Multimedieuniverset/TNS Gallup). 


Bedre og bedre for shopperen.

Tilbudsavis er et svært tradisjonelt og mye brukt virkemiddel og vil ikke dø med det første. Det vi vil se mer av er utvikling i kampanjebasert salgsfremstøt med bruk av flere kanaler der egen web har en viktig rolle. Vi vil etter hvert se flere søkbare produktbaser som blir en viktig kilde hos shopperen til å sammenligne priser, finne frem til ønskede produkter og vite om produktene er tilgjengelig på lager eller i butikk. Retailere jobber nå får å få produktbaser som kan håndteres på en effektiv måte. Det går mot en sømløs handleopplevelse for publikum.

Handleturen starter på nettet. Selv om det foreløpig kun er en liten del av den totale omsetning som skjer gjennom e-handel brukes nettet i økende grad til å søke informasjon og gjør seg opp meninger om hvor man skal handle varer og tjenester.


Godt grunnlag for beslutninger.

Respons Analyse fremskaffer innsikt og beslutningsgrunnlag gjennom markedsanalyse med  kompetanse til å tilby et vidt spekter av tjenester, og med bred erfaring innen både kvantitative og kvalitative undersøkelser. Respons Analyse er et av de største analysebyråene i Norge.

Respons Analyse er lokalisert i både Bergen og Oslo, og omfatter om lag 25 personer. Vi står for fleksibilitet, engasjement og kvalitet, og arbeider med noen av de største merkevarene og institusjonene i Norge i dag. 


Effektmåling av reklameinvesteringer.

Det finnes mange måter å måle investeringer i markedsføring på, men det er kun en aktør så vidt meg bekjent som har satt dette i system. Penetrace er et verktøy for å optimalisere verdien av reklameinvesteringer (Return om marketing investments/ROMI). De måler blant annet effekt av tilbudsavis med mange parametere i tillegg til salgseffekt.

Skrevet av Morten Bergquist

Opprettet 15.08.2018, oppdatert 23.02.2020

Bilde av Morten Bergquist
Morten Bergquist
Rådgiver
Reklame og markedsføring i krisetider

Det er underlige tider. Nesten over natten er alt snudd på hodet. Hjemmekontor. Stengte skoler og barnehager. Tomme kjøpesentre. Tonnevis av usikkerhet. Så hvordan skal en stakkars markedsfører...

Les mer
Augmented reality gir avisannonsen nytt liv

Ved bruk av AR-teknologi (Augmented reality), oversatt til norsk utvidet virkelighet har Oktan reklamebyrå i samarbeid med Fly By Media gitt avisannonsen nytt liv og ny aktualitet.

Les mer