Tilbudsavis - 6 suksesskriterier! Del1/2

Vi hører ofte spørsmål om hvorvidt det er verdt å investere i tilbudsavis på papir. Mye tyder på at det fremdeles gir god ROMI (Return On Marketing Investments).

Det skjer store endringer i folks mediekonsum der tilgjengelig teknologi gir mange nye muligheter for påvirkning. Utfordringen blir å finne en optimal kombinasjon av påvirkningskanaler og bruke dem riktig for en optimal integrert effekt.

 

Skap “content marketing” med tilbudsavis!

Det legges store ressurser i å lage en tilbudsavis. Vi oppfordrer til å benytte og videreutvikle den informasjon som er skapt. Tilpass de forskjellige delene og få de ut i markedet gjennom egen web og sosiale medier, tilpasset flatene PC/Mac, nettbrett og mobil. Få mest mulig igjen for investeringen.

 

Oppskrift på utvikling av tilbudsavis:

1) Inndragereffekten starter med en selgende forside.
A) Velg de beste produkt/pris-verdi på forsiden. NB! IKKE VIS ALT!!!! Kun det aller beste (feks. den billigste og den mest eksklusive).

B) Velge naturlige inndrager-produkter for perioden/sesongen!

- Hva er logisk for kundene å kjøpe nå, og hvor billig kan vi selge dette?

C) Begrensning trigger til kjøp. Feks. “Kun 1 per kunde“, “Totalt 500 stk“ osv. for å trigge.

Få frem viktige forhold som feks. “Kun hos...“, “siste dag...“

D) Bruke størrelse som feks. “Nordens største partikjøp“.

2) Gi tydelige prisfordeler
Få frem før-pris, hvor mye man sparer og rabatter. Tenk også gjennom hva som gir best effekt i tilbudsavis . Det er visse krav til dokumentasjon av førpris for å kunne bruke denne i markedsføring Før og Nå. Se eksempel i vedaket mot XXL Sport & Villmark AS http://www.forbrukerombudet.no/2003/11/1136.0

3 for 2 og 50% rabatt er to av verdens mest brukte salgsmekanikker. Ikke rart vi ser det overalt.

3) Få frem tydelige produktfordeler
Sett på tags med de mest UNIKE produktfordeler. Velg den viktigste fordelen.

“Ny og forbedret!“

“Løser nye behov.“

“NYHET virker alltid“

4) Gi tydelig merverdi
Salgsmekanikker som tilgift, lojalitetsbonus, samle poeng, kuponger og lignende virker dersom det brukes riktig. Bruk komplimenterende produkter med god relevans i kombo-tilbud.

 5) Vis bredden i sortimentet
Kommunikasjon av bredde i sortiment avhenger av bransje. Det er flere måter å uttrykke dette på. Vi har erfaring fra 40 bransjer.

 6) Skap rom for oppdagelse og behov
Rett oppmerksomheten mot de beste produktene med de beste prisene gjennom hele tilbudsavisen. Supplerende produkter fra samme kategori skal brukes til å skape følelse av bredde/flere valgmuligheter, men disse må også være gjennomtenkte i fht sammensetning og pris, IKKE listefyll. Vi har erfaring fra 40 bransjer og vet mye om hva som selger og hva som ikke gjør det.

Ryddig layout og variasjon i størrelse på bilder og priser gir bedre rom for å oppdage flere tilbud.

Gi løsninger til kunden: Sett sammen pakker med flere produkter du tilbyr som til sammen løser et behov eller skaper interesse/inspirasjon. Som f.eks. “Komplett pakke til ...“, “Slik får du en bedre“, “Unikt til...“

Tilbudsavis med råd (tips, retningslinjer, guider og lignende) øker tillit.

Riktig timing på sesong/happenings gir ekstra god effekt.

Skrevet av Morten Bergquist

Opprettet 15.08.2018, oppdatert 23.02.2020

Bilde av Morten Bergquist
Morten Bergquist
Rådgiver
Reklame og markedsføring i krisetider

Det er underlige tider. Nesten over natten er alt snudd på hodet. Hjemmekontor. Stengte skoler og barnehager. Tomme kjøpesentre. Tonnevis av usikkerhet. Så hvordan skal en stakkars markedsfører...

Les mer
Augmented reality gir avisannonsen nytt liv

Ved bruk av AR-teknologi (Augmented reality), oversatt til norsk utvidet virkelighet har Oktan reklamebyrå i samarbeid med Fly By Media gitt avisannonsen nytt liv og ny aktualitet.

Les mer