Vår organisasjonskultur og våre kjerneverdier

Oktan Oslo er en del av konsernet Media Bergen. I en stor organisasjon er det viktig at vi har et felles verdigrunnlag og at vi jobber sammen for nå målet. Derfor har vi definert noen holdninger som definerer oss som medarbeidere og selskap.

Alt er mulig

Vi tror på det frie og tenkende mennesket. En prestasjonskultur skapes ikke av ordrer. Den skapes innenfra, av en glede og en vilje til å prestere. Våre kjerneverdier må gjenspeile dette.

Vi har tro på mangfold og har plass til mange ulike personligheter. Samtidig må alle våre ulike personligheter samles om noe. Det er vår kultur. Den samler oss i synet på hvordan vi skal arbeide sammen og hvordan vi skal møte kundene våre.  Den uttrykker noe som hver enkelt medarbeider skal strekke seg etter hver eneste dag og hvilke mål vi jobber mot.

Laget først

Selv om vi fremelsker felleskapet, oppmuntrer vi enerne. Vi trenger typer som viser rå vilje. Vi vet at disse personlighetene kan være krevende og utfordrende for omgivelsene. Det er bra. Gode lag trenger noen som tar et spesielt ansvar og driver både seg selv og andre fremover.

Et lag uten profiler er sjelden et godt lag. Men stjerner som setter seg selv foran laget ønsker vi lykke til et annet sted.

Åpenhet

For å prestere på høyt nivå er vi avhengige av åpenhet. Vi må tørre å konfrontere hverandre og unngå en organisasjonskultur som skjuler feil eller bagatelliserer motforestillinger. Det er lov å gjøre feil, men ikke skjule dem.

Vi skal alltid være åpne, men brutal åpenhet er ikke det samme som åpen brutalitet.

Skikkelighet

Vilje til å vinne skal aldri gå på bekostning av det å oppføre seg. Det dreier seg for eksempel om at andre skal kunne stole på det du sier.

I ordet skikkelighet ligger det også å ha oppmerksomhet på detaljene. I mange tilfeller er det detaljene som skiller det glitrende fra det ordinære. Men det er forskjell på detaljer og bagateller.

begynn-med-deg-selv-quote


Mer om vårt konsern Media Bergen kan du lese
her!

Opprettet 15.08.2018, oppdatert 16.10.2019

Bilde av Helge Olaussen
Helge Olaussen

Reklame og markedsføring i krisetider

Det er underlige tider. Nesten over natten er alt snudd på hodet. Hjemmekontor. Stengte skoler og barnehager. Tomme kjøpesentre. Tonnevis av usikkerhet. Så hvordan skal en stakkars markedsfører...

Les mer
Augmented reality gir avisannonsen nytt liv

Ved bruk av AR-teknologi (Augmented reality), oversatt til norsk utvidet virkelighet har Oktan reklamebyrå i samarbeid med Fly By Media gitt avisannonsen nytt liv og ny aktualitet.

Les mer